Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Egenträning av Cosmic på Clinicum

 

På Clinicum LiU finns bärbara Regiondatorer utrustade med en Cosmic-kopia. I datorerna finns fiktiva patienthistorier permanent inmatade. Dessa sk Student Cosmic-datorer har ingen koppling till riktiga Cosmic. Studenter kan därför logga in på dessa datorer utan AD-konto eller e-tjänstekort.

Information

Inloggning

Instruktion


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-09