Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Bokning av lokaler och utrustning

Clinicums lokaler och utrustning i Linköping och Norrköping är tillgängliga för alla Medicinska fakultetens studenter och lärare. 

Prioriteringsordning

  1. Medfak:s grundutbildningar som behöver specifikt lokaler på Clinicum
  2. Basgrupper
  3. Region Östergötland
  4. Övriga intressenter, möten, studentföreningar etc.

Inför varje termin bokas först alla simuleringar, större färdighetsträningar och examinationer in. Därefter lämnar varje utbildningsprogram in sina önskemål för lokaler. Dessa samordnas och fördelas enligt särskilda rutiner av lokalbokningen. När allt detta är klart publiceras scheman och det blir möjligt för andra att boka lediga tider.

Bokning av utrustning och engångsmaterial till undervisning

Utrustning och engångsmaterial som krävs för att genomföra en viss övning ska beställas två veckor i förväg. 
(OBSERVERA att beställningar av utrustning inte kan hanteras via schemaplaneraren. Information om utrustning i schemaplaneraren är
enbart för val av lämplig lokal.)

 

 

 

Öppettider:

Clinicum är tillgängligt för alla studenter som tillhör Medicinska fakulteten och har ett LiU-kort.

Öppettider
Linköping
7.00-22.00 alla dagar
Norrköping
7.00-22.00 alla dagar

Personal finns tillgänglig (på plats eller via telefon/mejl)
Linköping: 8.00-17.00 må-fre
Norrköping: 8.00-16.00 må-fr

 

Kontakt

Besöksadress Linköping
Campus US plan 12 ingång 53 och 54,
Patologen, plan 9 och 11 ingång 69.

Besöksadress Norrköping
Campus Norrköping Kåkenhus 
Bredgatan 33, plan 4.

Vingården, Vrinnevisjukhuset, hus 10

Postadress
Linköpings Universitetet
Medicinska fakulteten
Clinicum
581 83 Linköping

Övergripande administratör
Lina Lindberg

013-28 58 19

Enhetschef
Maria Kvarnström
013-28 47 90

 

 

Om något händer

Vid brand eller annan nödsituation kontakta SOS alarm 112
Följ utrymningsplanen som finns uppsatt i de aktuella lokalerna!

Vid inbrott eller misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring:
Campusväktare Linköping
013-28 58 88

Campusväktare Norrköping
011-36 3030

 


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-13