Göm menyn

Examinationsombud

Funktionen examinationsombud vid Linköpings Universitet bildades 2006 efter beslut av rektor. Varje fakultet har sitt eget examinationsombud så också Medicinska fakulteten.

Här kan du få hjälp med frågor rörande regelverket för examinationer. Examinationsombudet vid Medicinska fakulteten svarar på frågor från både studenter och lärare inom utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragskurser.

Nedan hittar du länk till de lokala regelverken så att du själv kan leta svar på dina frågor innan du mailar examinationsombudet.

LiUs regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå

 

Maila din fråga till Medicinska fakultetens examinationsombud: examinationsombud@medfak.liu.se

Endast frågor inskickade från liu.se-adress besvaras.
Du måste vara registrerad alternativ ha läraruppdrag på den kurs som frågan gäller. Ange kursnamn och kurskod. Du kan inte ställa din fråga anonymt. Ifall examinationsombudet bedömer att kursansvarig/examinator måste underrättas så kommer frågeställaren att hållas anonym. För eventuella frågor angående bedömning/betygssättning av examinationer hänvisas till examinator för den aktuella kursen. Alla frågor och svar kommer att arkiveras vid Linköpings Universitet.
 

Ledning


Information inför terminsstart för sökande och antagna


Interprofessionellt lärande

Hälsa, etik och lärande (HEL) och interprofessionellt lärande (IPL) är programintegrerade moment för studenterna vid Medicinska fakulteten. 

Läs mer om interprofessionellt lärande

Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

HEL 2

 


Kliniska undervisningsavdelningar

Vid de kliniska undervisningsavdelningarna (KUA) driver studenter en vanlig vårdavdelning med riktiga patienter.

KUA - Kliniska undervisningsavdelningar
 


Utbildningsresurser


Antagning

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-27