Göm menyn

Studentmentorsprogram för alla grundutbildningar vid Medfak

Studentmentorer

Vad är ett studentmentorsprogram?

Idag ställs stora krav på studenter att själva ta ansvar för planering av studier och framtid, vilket kan vara en omfattande process. Studentmentorsprogrammet kan ses som en väg att hitta verktyg för att få insikt om sina styrkor, svårigheter och möjligheter att förändra för att få trygghet i sin situation. Detta är ett komplement till andra stöd som finns för studenter. Annat stöd som finns att tillgå är studievägledare, Studenthälsan, studentpräst/studentpastor med flera.

Målet med studentmentorsprogrammet är att ”äldre-studenter” blir studentmentorer till nya studenter. Studentmentorerna ska informera om utbildningen, lugna och verka för gemenskap och en ”positiv anda” på utbildningen. De ska även uppmuntra och stimulera till eget lärande.

Stödet kan gälla frågor av praktisk karaktär. Studentmentorerna kan också hänvisa vidare om det skulle dyka upp frågor som gäller trivsel och hälsa.

Studentmentorerna är själva studenter som har varit förstaårsstudenter för några terminer sedan. De har själva anmält sig som studentmentorer och är glada att kunna hjälpa er.
 

Så här fungerar det

Varje basgrupp på termin 1 har två studentmentorer. Första träffen i gruppen ska ske senast innan första examinationen. Om intresse och behov finns kan studentmentorsgruppen fortsätta träffas. Träffarna kan ske på universitetet eller hemma hos någon.

Studentmentorsträffar sker i slutna rum. Det innebär att det som sägs i gruppen inte förs vidare.

Innan studentmentorerna träffar basgruppen får de en introduktion i ”att vara studentmentor”. Under terminen kan studentmentorerna kontakta studievägledarna vid behov.

Notera att det är ni i basgruppen som bestämmer över innehållet i era samtal och diskussioner – detta är en fin möjlighet att byta tankar, funderingar och erfarenheter under trevliga former.
 

Vad är det en student på första terminen vill veta:

Hur fungerar PBL?

Vilken litteratur ska jag välja?

Frågor kring olika examinationsformer.

Hur når jag rätt personer på Medicinska fakulteten?

Hur använder jag biblioteket?

Hur använder jag Studentportalen?

Var är det billigast och bäst att äta?

Var kan jag bo?

Vad gör man på kvällarna?

Vilken bokhandel är bäst och billigast?

Vilken funktion har Consensus?
 

Studenter som har haft studentmentorer tidigare har upplevt det mycket positivt

Vi har haft studentmentorsprogram på Medicinska fakulteten sedan 1996. Studentmentorerna kan fungera som ett bollplank där alla frågor, tankar och funderingar är välkomna – det är ’högt till tak’ i en studentmentorsgrupp.

Studentenheten
 

Stödfunktioner

Behöver du hjälp och stöd i din roll som studentmentor finns bland annat följande stödfunktioner att tillgå. Via Studentenheten kan du också hitta ytterligare stödfunktioner.

Studentenheten vid Medicinska fakulteten

Studenthälsan

Examinationsombud

Funktionshinderstöd

Kyrkan på universitetet

Stipendier och priser

 

Kontakta oss

 

Linköping

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
ingång 76
581 83 Linköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00

Hitta till oss

 

Norrköping

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studentenheten@huk.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00

Hitta till oss


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-25