Göm menyn

Olika former av stöd till studenter vid två el. flera underkända examinationstillfällen

Studenter har möjlighet att anmäla behov av stödåtgärder vid underkänt resultat på första omtentamen, dvs underkänt resultat efter två examinationstillfällen. Detta enligt Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakulteten, Dnr LiU-2013-01322. Programutskott/programansvarig bedömer behov och rimlig omfattning av stödåtgärder.

 

Det finns olika former av stöd. Vilken typ av stöd som erbjuds varierar beroende på studentens behov och önskemål. Exempel på stöd är följande:

 

Studievägledare, Studenthälsans personal och studentpräster/-pastorer har tystnadsplikt. Om du är intresserad av något stöd måste du själv kontakta ansvarig person.

 

Terminsstart

 

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-16