Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

 

Information inför höstterminen 2021

För antagna till utbildningar

Är du antagen till någon av våra utbildningar?  

Information om ditt upprop finns på https://liu.se/utbildning/antagen, välj program i menyn.

Lämna återbud fram till dagen före uppropet/din registrering via Antagning.se om du inte kan/vill ta din plats i anspråk. Från och med uppropsdagen/din registrering kan du endast lämna återbud direkt till din studievägledare via t.ex. studievagledare@medfak.liu.se

Är du reservplacerad?

Har du frågor?
Du som är antagen vid någon av våra utbildningar, eller är reservplacerad, kan kontakta någon av våra studievägledare.

Studentenheten
Studentenheten på Campus US är har öppet för bokade besök, ingång 75, 76 eller 78, plan 11. Välkommen!

Studentenheten på Campus Norrköping har öppet för bokade besök, Kåkenhus, plan 7. Välkommen!

Infocenter
LiU-ID (dokument med kod) och LiU-kort (kort) administreras av Infocenter.

Aktivera ditt LiU-ID före uppropsdagen. Se information som du får i samband med antagningsbeskedet eller via liu.se/antagen och skrolla ner till checklistan.

Studenter vid Campus US hämtar ut LiU-kort vid Infocenter, Medicinska fakulteten, ingång 76, Växthuset, hus 511. Studenter vid Campus Norrköping hämtar ut LiU-kort vid Infocenter, Kåkenhus, Bredgatan 33, Campus Norrköping.

 

För antagna till fristående kurser 

Är du antagen till någon av våra fristående kurser?

Information om ditt upprop finns på https://liu.se/utbildning/antagen, välj program i menyn. 

Är du reservplacerad?
Reservantagningen till våra fristående kurser sker fortlöpande via telefon eller e-post om plats uppstår.
För vidare information, kontakta kursens kontaktperson.

Har du frågor?
Du som är antagen vid någon av våra fristående kurser, eller är reservplacerad, kan kontakta kontaktpersonen för respektive kurs. 

 

LiU-service

LiU-ID (dokument med kod) och LiU-kort (kort) administreras av Infocenter.

Aktivera ditt LiU-ID före uppropsdagen. Se information som du får i samband med antagningsbeskedet eller via liu.se/antagen och skrolla ner till checklistan.

Studenter vid Campus US hämtar ut LiU-kort vid Infocenter, Medicinska fakultetens huvudentré, ingång 76, Växthuset, hus 511. Studenter vid Campus Norrköping hämtar ut sina LiU-kort vid Infocenter, Kåkenhus, Bredgatan 33, Campus Norrköping.

 

Välkommen till Medicinska fakulteten önskar studievägledarna!
 

Terminsstart

Contact us

Linköping

E-mail:
Phone: +46 (0)13 28 10 00
Fax: +46 (0)13 28 68 32

Visiting hours:
9.00-11.00 and 13.00-15.00

Visiting address:
Campus US
Student Affairs Office (Studentenheten)
Entrance 76

Mailing address:
Linköping University
The Faculty of Medicine and Health Sciences
Student Affairs Office
SE-581 83 Linköping

 


Norrköping

E-mail:

Phone: +46 (0)11 36 30 00
Fax: +46 (0)11 26 58 50

Visiting hours:
9.00-11.00 and 13.00-15.00

Visiting address:
Campus Norrköping
Kåkenhus, Kungsgatan 40, floor 6

Mailing address:
Linköping University
The Faculty of Medicine and Health Sciences
Campus Norrköping
Nya Kåkenhus, Kungsgatan 40, floor 6
SE-601 74 Norrköping

 


Page manager: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Last updated: 2021-07-07