Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Examensbevis

Ansökan om examensbevis

Linköpings universitet utfärdar digitala examens- och kursbevis. Originalet av examensbeviset finns hos universitetet, och en kopia skickas till din e-post i samband med utfärdandet. Beviset innehåller en digital signatur, som visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet och kan enkelt skickas vidare till exempelvis arbetsgivare. För att genomföra den digitala signeringen anlitar LiU företaget Comfact.

Hur ansöker jag om examen eller kursbevis?

Din ansökan behandlas först när du fått ditt slutresultat inrapporterat i Ladok. Det är viktigt att du har kontrollerat att dina uppgifter stämmer i Studentportalen, framför allt att titeln på examensarbete/projektarbete/uppsats inrapporterats korrekt (med titel både på svenska och engelska eller endast engelska).

Till din ansökan ska du bifoga betygsutdrag (engelska och svenska) på kurser som du läst på andra universitet/högskolor och som ska ingå i din examen.

Utfärdande och expediering 

Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt, på svenska och engelska, och är kostnadsfritt. Examensbeviset utfärdas digitalt och skickas till den e-postadress som finns i Ladok.

Till beviset bifogas ett Diploma Supplement som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet och som underlättar erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. Dokumentet utfärdas på engelska.

Intyg för fortsatta studier

För att bli antagen till avancerad nivå krävs det att man uppfyller kraven för en kandidatexamen eller motsvarande. Examensenheten kan vid behov utfärda ett intyg eller ett förhandsbesked till dig som inte hunnit få din kandidatexamen utfärdad.

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten har öppet kl 10-14. Övrig tid tar vi emot bokade besök.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten har öppet kl 10-14. Övrig tid tar vi emot bokade besök.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 7
601 74 Norrköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-26