Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Lena Hanberger, HMV, Avdelningen för omvårdnadoch reproduktiv hälsa
Telefon: 013-285619
lena.hanberger@liu.se

Kursansvarig
Anne Söderlund Schaller, HMV, Avdelningen för omvårdnadoch reproduktiv hälsa
Tel: 010-103 3970
anne.schaller@liu.se

Administratör
Juliana Musakwa, HMV, Avdelningen för omvårdnadoch reproduktiv hälsa
Tel: 013-282880
juliana.musakwa@liu.se

Studievägledare
Ingegerd Sandström, MedFak, Studentenheten
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se

Mer om PBL


Kontakt

Postadress :

Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12, 13 och 14
Campus US

Kontaktpersoner:
Anne Söderlund Schaller, Kursansvarig
Tel: 010-103 3970
anne.schaller@liu.se

Juliana Musakwa, Administratör
Tel: 013-282880
juliana.musakwa@liu.se

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se 
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-17