Göm menyn

Att arbeta med medicinsk vård


Specialistsjuksköterskan med inriktning mot medicinsk vård arbetar med specific omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa medicinska tillstånd inom sluten eller öppen specialiserad vård. Inriktningen kan vara exempelvis neurologi, endokrinologi, gastroenterologi, infektionssjukvård, kardiologi, lungmedicinsk vård, nefrologi eller reumatologi. Specialistsjuksköterskans arbetsuppgift är att initiera och ansvara för specific omvårdnad och vara en resurs för kollegor i det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår även att kunna ansvara för genomförandet av förbättringsarbete och kvalitetsutveckling av vården på evidensbaserad grund.
I arbetet med patientsäkerhet ingår att främja patienters och anhörigas delaktighet genom undervisning och god kommunikation.


 
 

Mer om PBL


Kontakt

Postadress :

Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12, 13 och 14
Campus US

Kontaktpersoner:
Anne Söderlund Schaller, Kursansvarig
Tel: 010-103 3970
anne.schaller@liu.se

Juliana Musakwa, Administratör
Tel: 013-282880
juliana.musakwa@liu.se

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se 
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-17