Göm menyn

Specialistsjuksköterska med inriktning
mot medicinsk vård


Specialistsjuksköterskan med inriktning mot medicinsk vård arbetar inom sluten specialiserad vård eller öppen specialiserad vård. Inriktningen kan vara exempelvis neurologi, endokrinologi, gastroenterologi, infektionssjukvård, kardiologi, lungmedicinsk vård, nefrologi eller reumatologi. Specialistsjuksköterskans arbetsuppgift är att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling på evidensbaserad grund. Utbildningen bidrar till ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

SSK

Karriärvägar

Programmet ger möjlighet till magisterexamen vilket kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och utvärdering inom verksamheten. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på mastersnivå (mastersexamen ytterligare 1 års studier) och till forskarutbildning (doktorsexamen ytterligare 4 års studier).

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen. Studierna bedrivs på halvfart under två år. Huvudsakligt ämnesområde i utbildningen är omvårdnadsvetenskap med inriktning mot medicinsk vård, därutöver ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Antal campusdagar beräknas till 1-2 dagar varannan vecka.

Medicinska fakulteten tillämpar problembaserat lärande, PBL. Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår och sker i första hand i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om lämplig plats kan beredas där.

 

Mer om PBL


Kontakt

Postadress :

Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12, 13 och 14
Campus US

Kontaktpersoner:
Anne Söderlund Schaller, Kursansvarig
Tel: 010-103 3970
anne.schaller@liu.se

Juliana Musakwa, Administratör
Tel: 013-282880
juliana.musakwa@liu.se

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se 
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-17