Göm menyn

Specialistsjuksköterska med inriktning Distriktssköterska, 75 hp

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med sjukdomsprevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på en fördjupad omvårdnadsvetenskaplig kunskap om hur bedömning, åtgärder och utvärdering av enklare till mer komplexa tillstånd genomförs i mötet med barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre. Arbetet är ofta självständig och kan handla om att ge stöd till levnadsvaneförändringar, egenvård och vård vid sjukdom samt palliativ vård.

Distriktssköterska
 

Ansökan

Sökande måste vid ansökan på www.antagning.se välja rätt anmälningskod beroende på val av studiegrupp - Linköping eller Nyköping.

Distriktsköterskans uppdrag
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Anita Kärner Köhler, Kursansvarig
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 6, Campus Norrköping

Marie Mattisson, Bitr kursansvarig
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

Helene Pers, Administratör
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

Ingegerd Sandström, Studievägledare
studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11, Campus US


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-02