Göm menyn

Specialistsjuksköterska Distriktssköterska, 75 hp


Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård.

Distriktssköterska
 

Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.
 

Ansökan

Sökande måste vid ansökan på www.antagning.se välja rätt anmälningskod beroende på val av studiegrupp - Linköping eller Nyköping.

 

Distriktsköterskans uppdrag
Mer om Problembaserat lärande
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Marie Mattisson, Kursansvarig
Tel: 011-363268
sskspec@liu.se
Hus Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

AnnaCarin Hallin, Administratör
sskspec@liu.se
Ingång 75/76/78 plan 12, Campus US

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11, Campus US


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-08