Göm menyn

Upprop, reserver och checklista 2023


Obligatoriskt upprop sker tisdagen den 29/8 2023 kl 10.15. Lokal på Campus US (Universitetssjukhuset) i Linköping. Lokal meddelas innan terminsstart.

Ansökningsperioden för Specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet vid Medicinska fakulteten är 15 februari - 15 mars 2023. Programmen startar endast höstterminer. Komplettering av behörighetsgivande meriter, såsom tjänstgöringsintyg, kan ske till och med 3 april 2023. Antagningsbesked kommer ca 21 april 2023. Därefter påbörjas reservantagningen som varar t.o.m. torsdagen den 7 september 2023, den andra terminsveckan, för helfartsprogrammen och onsdagen den 13 september 2023, den tredje terminsveckan, för halvfartsprogrammen.

Reserver blir kontaktade av studievägledare Ingegerd Sandström, om plats erbjuds, på det telefonnummer och/eller mailadress som angavs i samband med ansökan.

Sena anmälningar kan göras t.o.m. 14 augusti för helfartsprogrammen och t.o.m. 5 september för halvfartsprogrammen.

Urvalet baseras helt på totalt antal högskolepoäng, i vilka ämnen som helst.

Antagen? Se checklista så att du kan göra de olika stegen som krävs för registrering; https://liu.se/artikel/checklistor


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-02