Göm menyn

Studiegrupp på annan ort

Sökande till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Linköpings universitet kan söka till Linköping eller Nyköping och bli antagen till studiegrupp i antingen Linköping eller Nyköping. Valet görs genom att välja rätt anmälningskod/ort när man ansöker via https://www.antagning.se/se/start
OM du söker till flera av LiU´s olika studieorter, var noga med till vilken ort du sedan blir antagen och tacka nej till de orter som inte är aktuella. Man kan inte bli antagen på en ort och sedan välja en annan ort, då vi går strikt efter turordningsregler per studieort.
 

Termin 1 består av fyra kurser:

  1. Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7.5 hp
  2. Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp
  3. Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp
  4. Examensarbete i omvårdnad 15 hp, kursen påbörjas och löper över tre terminer.

Utbildningen går på helfart. Kurs 1 och 2 varvas var annan vecka under första halvan av terminen. Därefter läses kurs 3 och 4 parallellt fram till v. 2/2024. Räkna med att vara fysiskt på plats minst en dag ibland flera dagar/studievecka beroende på vilka andra moment som är planerade i kurserna. Basgruppsträffarna, föreläsningarna och andra lärstödjande moment sker såväl på plats i Linköping som Norrköping. Det finns också webbaserade inslag av olika lärstödjande moment och basgruppsträffar under programmets gång.

Studieuppgifter genomförs individuellt och i vissa fall parvis/gruppvis och följs ibland upp med seminarier där intressanta diskussioner förs kopplat till uppgiften.

Examinationer sker genom skriftliga salstentamina, praktiska examinationer på Clinicum som är en utbildningsmiljö på Campus US och Campus Norrköping. På Clinicum sker också färdighetsträningar där du kan träna på praktiska färdigheter och simulerade realistiska vårdsituationer i en trygg miljö.

VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker under 5 veckor, 4 dagar/vecka, totalt 36 arbetspass. Placering sker med hjälp av VFU-samordnare i Region Sörmland och Nyköpings Kommun, Region Östergötland och kommuner i Östergötland. Det finns möjlighet att göra VFU i hemregionen om lämplig plats kan beredas där.

På uppropsdagen får du mer information och möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen bygger på självständiga studier. Basgruppsarbete och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Till detta tillkommer seminarier, studieuppgifter och examinationer. Det innebär att du bör räkna med att kunna sätta av 40 h per vecka för studier under utbildningen.


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-02