Göm menyn

Studiegrupp på annan ort

Från och med hösten 2013 finns möjlighet att välja studiegrupp förlagd i Nyköping. Välj rätt studieort i samband med din ansökan på www.antagning.se Nyköpingsgruppen har till största delen sina basgruppsträffar via webben (då lokal finns bokad i Nyköping). En dator med mikrofon/headset och kamera behövs för att delta. Några gånger per termin träffas basgruppen "fysiskt". Basgruppsträffar sker cirka en gång per vecka förutom under VFU.

Skriftliga examinationer kommer att kunna genomföras på studieorten. De flesta av föreläsningarna ges i Linköping utan möjlighet att följas i Nyköping. Vissa föreläsningar kommer att finnas inspelade. Många moment kommer att genomföras i Linköping eller Norrköping, och då krävs närvaro vid Campus US Universitetssjukhuset i Linköping eller i förekommande fall Campus Norrköping. Momenten kommer att koncentreras till samma dagar i så stor utsträckning som möjligt.


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-06