Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Kursansvarig
Lena Hanberger, IMH, Avd för Omvårdnad
Tel: 013-285619
Lena Hanberger

Kursansvarig
Rikard Wärdig, IMH, Avd för omvårdnad, universitetslektor, kursansvarig för kursen Psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv
Tel: 013-286850

Rikard Wärdig

Examinator
Kurserna Introduktion till distriktsskötrskans arbetsområde, Barns och ungdomars hälsa, livsvillkor och ohälsa och Vuxna och äldres hälsa, livsvillkor och ohälsa
Lena Hanberger, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-285619
Lena Hanberger

Administratör
Juliana Musakwa, IMH, Avd för omvårdnad
Tel 013-282880
Juliana Musakwa

Studievägledare
Ingegerd Sandström, MedFak, Studentenheten
Tel: 013-281677
Ingegerd Sandström

Distriktsköterskans uppdrag
Mer om Problembaserat lärande
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Lena Hanberger, Kursansvarig
Tel: 013-285619
Ingång 75/76/78 plan 13

Juliana Musakwa, Administratör
Tel: 013-282880
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-07