Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Katarina Berg, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se

Kursansvarig/Examinator/Bitr professor
Anita Kärner Köhler, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 6, Campus Norrköping

Biträdande Kursansvarig/Examinator/Universitetsadjunkt
Marie Mattisson, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

Examinator/Professor
Ankie Eldh, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se

Examinator
Evalotte Mörelius, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se

Administratör
Helene Pers, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

Studievägledare
Ingegerd Sandström, Medicinska Fakulteten, Studentenheten
studievagledare.avancerad@medfak.liu.se

Distriktsköterskans uppdrag
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Anita Kärner Köhler, Kursansvarig
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 6, Campus Norrköping

Marie Mattisson, Bitr kursansvarig
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

Helene Pers, Administratör
sskspec@liu.se
Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

Ingegerd Sandström, Studievägledare
studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11, Campus US


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-02