Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Lena Hanberger, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Tel: 013-285619
sskspec@liu.se

Kursansvarig/Universitetsadjunkt
Marie Mattisson, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Tel: 011-363268

sskspec@liu.se

Kursansvarig/Universitetslektor
Rikard Wärdig, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa, kursansvarig för kursen Psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv
Tel: 013-286850

sskspec@liu.se

Examinator
Ej fastställt.

Administratör
AnnaCarin Hallin, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se

Studievägledare
Ingegerd Sandström, Medicinska Fakulteten, Studentenheten
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se

Distriktsköterskans uppdrag
Mer om Problembaserat lärande
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Marie Mattisson, Kursansvarig
Tel: 011-363268
sskspec@liu.se
Hus Kåkenhus, hus 1, plan 7, Campus Norrköping

AnnaCarin Hallin, Administratör
sskspec@liu.se
Ingång 75/76/78 plan 12, Campus US

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11, Campus US


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-08