Göm menyn

Specialistsjuksköterska Distriktssköterska, 75 hp

Nästa utbildning i Linköping, med studiegrupp även i Nyköping, beräknas att starta H20.


Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård.

Distriktssköterska
 

Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.
 

Ansökan

Jönköping University erbjuder ett helfarts- och ett halvfartsprogram inom Distriktssköterskeprogrammet ht19. Ingen särskild studiegrupp finns att anmäla sig till för Linköping formellt sett men vi hoppas att det blir en studiegrupp med studenter från Linköping.

Nästa utbildning i Linköping, med studiegrupp även i Nyköping, beräknas att starta H20.

Sökande måste vid ansökan på www.antagning.se välja rätt anmälningskod beroende på val av studiegrupp - Linköping eller Nyköping.

 

Distriktsköterskans uppdrag
Mer om Problembaserat lärande
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Lena Hanberger, Kursansvarig
Tel: 013-285619
Ingång 75/76/78 plan 13

Juliana Musakwa, Administratör
Tel: 013-282880
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-07