Göm menyn

Terminsöversikt

Termin 1

 • Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 6 hp
 • Psykoterapeutisk metodik, 3 hp
 • Psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, 2 hp
 • Etik och juridik inom psykoterapeutisk verksamhet, 1 hp
 • Behandlingsplanering och den psykoterapeutiska processen, 3 hp

Termin 2

 • Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 4 hp, fortsättning
 • Psykoterapeutisk metodik, 3 hp, fortsättning
 • Psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, 2 hp, fortsättning
 • Etik och juridik inom psykoterapeutisk verksamhet, 1 hp, fortsättning
 • Behandlingsplanering och den psykoterapeutiska processen, 1 hp, fortsättning
 • Psykoterapiarbete under handledning, 4 hp

Termin 3

 • Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 3 hp, fortsättning
 • Psykoterapeutisk metodik, 2 hp, fortsättning
 • Psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, 2 hp, fortsättning
 • Etik och juridik inom psykoterapeutisk verksamhet, 1 hp, fortsättning
 • Psykoterapiarbete under handledning, 4 hp, fortsättning
 • Vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik inom psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi, 3 hp

Termin 4

 • Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 3 hp, fortsättning
 • Psykoterapeutisk metodik, 3 hp, fortsättning
 • Psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, 2 hp, fortsättning
 • Behandlingsplanering och den psykoterapeutiska processen, 1 hp, fortsättning
 • Psykoterapiarbete under handledning, 4 hp, fortsättning
 • Vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik inom psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi, 2 hp, forts

Termin 5

 • Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 2 hp, fortsättning
 • Psykoterapeutisk metodik, 1 hp, fortsättning
 • Psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, 2 hp, fortsättning
 • Behandlingsplanering och den psykoterapeutiska processen, 1 hp, fortsättning
 • Psykoterapiarbete under handledning, 4 hp, fortsättning
 • Vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik inom psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi, 2 hp, forts
 • Familjerekonstruktion, 3 hp

Termin 6

 • Självständigt arbete (examensarbete) inom psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi, 15 hp.

 


Kontakt

Postadress:
Linköpings Universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE
Barn och ungdomspsykiatri
581 85 Linköping

Besöksadress:
Universitetssjukhuset
Avd. för barn och ungdomspsykiatri
Ingång 21, plan 14

Kontaktpersoner:
Marie Wadsby, programansvarig
Tel: 010 - 103 42 08
 

Gunilla Linghammaradministratör
Tel: 010 - 103 38 63 

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-17