Göm menyn

OBS! Den här sidan uppdateras ej. För information om momentet vänligen se och/eller kontakta respektive utbildningsprogram.


Schema

Schemat publiceras på Time Edit. Observera att schemat inte är kopplat till programmens respektive kurskoder. För att få fram schemat sök istället på Studentgrupp och IPL1 respektive IPL1.basgruppens namn (01-51). Exempel IPL1.01

 

Schemat innefattar basgruppsarbete, seminarium, helgruppsforum, föreläsningar och informationsträffar.

* Helgruppsforum, föreläsningar och informationsträffar hålls för hela studentgruppen i Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55 i Linköping. 

* Seminarium sker i så kallade storgrupper bestående av 6-7 basgrupper antingen på campus US eller campus Norrköping.

* Basgrupperna är interprofessionella och består av studenter från alla program. Basgrupperna genomförs antingen på campus US eller campus Norrköping.

 

Studenterna förväntas även arbeta tillsammans med gemensamma uppgifter utöver schemalagd tid. Studenterna ansvarar själva för att samordna den tid de behöver tillsammans.

 


 

Fördelning av studenter i respektive storgrupp sker på programmen efter det att reservantagningsperioden är över, den pågår fram till och med kursvecka 2. Respektive program ger information om vilken storgrupp studenten ingår i, länken "Storgruppernas olika basgruppstider" visar vilka av basgruppstiderna på översiktsschemat som är aktuellt för de olika storgrupperna. Fördelning av studenter i basgrupp sker under kursvecka 4 och 5 och meddelas via LISAM.

Storgrupp A-F har basgruppsarbete och IPL-seminarium på Campus US, storgrupp G-I har det på Campus Norrköping. Vid placering av studenter i respektive storgrupp kommer hänsyn tas till önskemål om campus i så stor utsträckning som möjligt. Det finns ett begränsat antal platser för programmen på respektive campus. Vid behov av att prioritera studenter på grund av att fler önskar ett campus än det finns platser sker prioriteringen med hänsyn till följande kriterier:

* Studenten är vårdnadshavare för förskolebarn.

* Studenten är bosatt utanför tätorten Norrköping eller Linköping.

* Studenten har ett dokumenterat funktionshinder.

 

 

 

Kartor

Karta Campus Norrköping (pdf)

Förklaringar till kartan (pdf)


Sidansvarig: ann-sofie.hultgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-18