Göm menyn

Kontakt

Ansvarig lärare "Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten"

Tove Törnqvist
Telefon: 011-363289
E-post: tove.tornqvist@liu.se

Programansvarig Interprofessionellt lärande

Mattias Ekstedt
Telefon: 010-1032065
E-post: mattias.ekstedt@liu.se

Administratör Interprofessionellt lärande

Marie Stensby
Telefon: 013 - 28 24 25
E-post: iplmedfak@liu.se alt marie.stensby@liu.se

Besöks/postadress

Hus 511-001
Ingång 76, plan 14
Medicinska fakulteten
581 85 LINKÖPING


Sidansvarig: ann-sofie.hultgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-04