Göm menyn

OBS! Den här sidan uppdateras ej. För information om momentet vänligen se och/eller kontakta respektive utbildningsprogram.

 

 


Välkommen till Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

 

”Professionalitet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten” är det första interprofessionella utbildningsmomentet för alla studenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Här deltar mellan 350-450 studenter från fakultetens olika grundutbildningsprogram samt psykologprogrammet från filosofiska fakulteten. Studierna bedrivs utifrån arbetet i programintegrerade basgrupper som består av cirka 8 studenter. Varje basgrupp handleds av en lärare. Lärargruppen representeras av samtliga program som ingår i utbildningsmomentet.

Innehållet i momentet fokuserar i första hand på det professionerna har gemensamt och syftar till att bidra till en gemensam grund att utgå från i den framtida samverkan med varandra. Ämnesområden är bland annat hälsa, etik, värderingar och profession. Momentet går under kursvecka 7-12. Den första och sista veckan går på helfart, de fyra däremellan går på halvfart och läses parallellt med respektive program.

Övergripande mål

Efter genomgånget moment ska studenten kunna

-       Beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag

-       Förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet

-       Identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar grupprocessen

-       Motivera betydelsen av att i den kommande professionen ha en helhetssyn på människan och hennes hälsa

-       Reflektera över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv

-    Beskriva konsekvenser av etiska ställningstaganden baserat på etiska principer, lagar och evidens

 

 

Kursinnehåll

 

Kursen innefattar teori och fakta inom kunskapsområdena för

-   Lagstiftningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

-   Hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag och ansvar

-   Professioner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

-   Kunskapssyn inom evidensbaserad verksamhet

-   Hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt

-   Etik och prioriteringskunskap

 

 

 

basgrupp
 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-10