Göm menyn

Om Medicinska fakulteten

Vi bedriver forskning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa.

När de första studenterna började på Medicinska fakulteten (dåvarande Hälsouniversitetet) 1986 var målet att anpassa utbildningarna till verkligheten och en ny tids synsätt: Patienten i centrum, vikten av ett fungerande lagarbete inom vården och ett breddat perspektiv på vad som skapar och bibehåller hälsa.
Medicinska fakulteten ligger i frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik för vård- och medicinutbildningar. Den snabba kunskapsutvecklingen leder till att den kunskap man skaffar sig under sin utbildningstid löper risk att bli föråldrad, samtidigt som den totala kunskapsmassan hela tiden växer. Vi tillämpar därför problembaserat lärande samt har tidig träning i patientkommunikation och kontinuerlig träning i samarbetsförmåga vid våra utbildningsavdelningar. 


Startsida broschyrLäs broschyren om Medicinska fakulteten

Forskning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Se filmen med molekylernas rörelse

Simman

Maria Jenmalm

Virtuell obduktionFakta om Medicinska fakulteten

Medfak i siffror
 


Studenter och personal

Grundutbildning
3700 studenter
2700 om dessa omräknas till helårsstudenter
7 grundutbildningsprogram på vilka 95% av studenterna går
3 masterprogram samt flera specialistutbildningar på avancerad nivå
Runt 50 fristående kurser
Drygt 500 personer tar examen inom vård- och medicinområdet varje år.


Forskarutbildning
Strax under 500 forskarstuderande, kvinnor är i majoritet
Drygt 50 personer tar doktorsexamen varje år och knappt 10 licentiatexamen.


Personal
Knappt 700 anställda omräknat i helårsanställningar, 30 % är män
Drygt 100 professorer, var fjärde professor är kvinna
Sammanlagt finns drygt 300 lärare

Kontaktuppgifter

 

Postadress

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping
 

Telefon

Linköping:  013-28 10 00 (Universitetets växel), 010-103 00 00 (Landstingets växel)

Norrköping: 011-363000


 

Universitetets strategikarta (PDF)

LiU Strategikarta 2016 svenska_212


 

 


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 10 08:55:05 CEST 2016