Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Nämnder

Här hittar du de olika nämnder som finns i verksamheten.

Anställningsnämnden bereder på fakultetsstyrelsens uppdrag förslag till beslut om anställning.

Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) bereder på fakultetsstyrelsens uppdrag ärenden som rör forskning- och forskarutbildning.

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå ska främja utbildningen på grund- och avancerad nivå med beaktande av yrkeslivets krav, enskildas önskemål och forskningens utveckling.


Regionala etikprövningsnämnden i Linköping. De regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt Karolinska Institutet. Etikprövningsnämndens webbsida


Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-24