Göm menyn

Nämnder

Här hittar du de olika nämnder som finns i verksamheten.

Anställningsnämnden bereder på fakultetsstyrelsens uppdrag förslag till beslut om anställning.

Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) bereder på fakultetsstyrelsens uppdrag ärenden som rör forskning- och forskarutbildning.

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå ska främja utbildningen på grund- och avancerad nivå med beaktande av yrkeslivets krav, enskildas önskemål och forskningens utveckling.


Regionala etikprövningsnämnden i Linköping. De regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt Karolinska Institutet. Etikprövningsnämndens webbsida


Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-24