Göm menyn

Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK)

 

Utbildnings- och kursplanekommittén deltar i processen med att förbereda utbildnings- och kursplaner för beslut. Det gäller både helt nya utbildnings- och kursplaner samt revideringar. Ledamöterna består av personer med kompetens inom olika områden med relevans för utbildningar inom Medicinska fakulteten. 
Förslag till kurs- och utbildningsplaner skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före aktuellt sammanträdesdatum.

 

Tidsplan för kurs- och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

  Inlämning av förslag till plan med start HT sker senast till UKK:s möte* i: Inlämning av förslag till plan med start VT sker senast till UKK:s möte* i:
Utbildningsplan ny april 16 månader före ikraftträdande oktober 15 månader före ikraftträdande
Utbildningsplan  större rev** augusti 12 månader före ikraftträdande
För internationella program:
maj 15 månader före ikraftträdande
januari 12 månader före ikraftträdande
Utbildningsplan mindre rev*** april 4 månader före ikraftträdande september 4 månader före ikraftträdande
Programkursplan ny oktober 10 månader före ikraftträdande april 9 månader före ikraftträdande
Programkursplan större rev** oktober 10 månader före ikraftträdande april 9 månader före ikraftträdande
Programkursplan mindre rev*** april 4 månader före ikraftträdande september 4 månader före ikraftträdande
Fristående kursplan ny

maj 15 månader före ikraftträdande

Alternativ om inst kan besluta utbud innan kursplan är klar:
augusti 12 månader före ikraftträdande

maj 20 månader före ikraftträdande

Alternativ 1: om inst kan besluta utbud innan kursplan är klar:
augusti 17 månader före ikraftträdande

Alternativ 2: om inst kan fatta tilläggsbeslut i januari året före kursstart:
november 14 månader före ikraftträdande
Fristående kursplan större rev** september 11 månader före ikraftträdande januari 12 månader före ikraftträdande
Fristående kursplan mindre rev*** april 4 månader före ikraftträdande september 4 månader före ikraftträdande

*) Planerna behandlas i UKK vid angivet eller nästkommande möte.
**) Huvudregeln är att ändring i eller byte av en kurs- eller utbildningsplans titel, hp, förkunskaper, lärandemål, examinationsformer samt betygsskala alltid innebär en större revidering. Tänk på att om revideringen av en kursplan innebär nytt namn på kursen måste även utbildningsplanen revideras (då gäller tidsplanen för större revidering av utbildningsplan).
***) En mindre revidering är t ex ändring i layout, rättning av stavfel och grammatiska fel som inte påverkar innehållsmässig betydelse.

 

Tidsplan för kursplaner på forskarutbildningsnivå

För kursplaner gällande forskarutbildning tas beslut kontinuerligt vid Forsknings- och forskarutbildningsnämndens (FUN) sammanträden.
Behandling av kursplaner i UKK sker senast vid det möte som infaller 2 månader före beslut i FUN. Se https://old.liu.se/medfak/forskning/fun/sammantraden?l=sv för aktuella sammanträdesdatum.

 

Tidsplan för kursplaner inom uppdragsutbildning

Poänggivande uppdragsutbildning hanteras av Utbildnings- och kursplanekommittén senast vid det möte som infaller 2 månader före kursstart.

Kontakta alltid LiU Uppdragsutbildning innan arbete med kursplan påbörjas.

Icke poänggivande uppdragsutbildning hanteras av berörd institution och LiU Uppdragsutbildning.

 


 

Anvisningar och riktlinjer

Anvisningar: Från förslag till beslut av utbildnings-/kursplan

 

Mallar för kurs- och utbildningsplaner

Mall ny utbildningsplan

Försättsblad till revidering av utbildningsplan

Mall ny kursplan

Försättsblad till revidering av kursplan

Mall forskarutbildningskurs

Försättsblad till forskarutbildningskurs

 

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

 


 

Frågor om kurs- och utbildningsplaner

Vid frågor om kurs- och utbildningsplaner, kontakta Utbildnings- och kursplanekommitténs ordförande Kajsa Holmgren Peterson eller sekreterare Helén Karlsson via ukk@medfak.liu.se.

 

Ledamöter

Kajsa Holmgren Peterson, docent och utbildningsledare, Medfak kansli
Ordförande i UKK

Eta Ingemarsdotter, universitetslektor ISV

Agneta Kullberg, universitetslektor IMH

Siw Carlfjord, universitetslektor IMH

Stergios Kechagias, professor IMH

Anna Larsen,
studentföreträdare Consensus

Helén Karlsson,
koordinator, sekreterare

 


Sammanträdestider 2020

26 augusti 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 12 aug)

25 september 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 11 sep)

21 oktober 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 7 okt)

26 november 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 12 nov)

 

Sammanträdestider 2021

18 januari 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 4 januari)

18 februari 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 4 febbruari)

18 mars 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 4 mars)

21 april 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 7 april)

27 maj 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 13 maj)

 

Förslag till kursplan skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före utsatt sammanträdesdatum.


Sidansvarig: helen.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-21