Göm menyn

Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK)

 

Utbildnings- och kursplanekommittén deltar i processen med att förbereda utbildnings- och kursplaner för beslut. Det gäller både helt nya utbildnings- och kursplaner samt revideringar. Ledamöterna består av personer med kompetens inom olika områden med relevans för utbildningar inom Medicinska fakulteten. 
Förslag till kurs- och utbildningsplaner skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före aktuellt sammanträdesdatum.

 

Tidsplan för kurs- och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

  Inlämning av förslag till plan med start HT sker senast till UKK:s möte* i: Inlämning av förslag till plan med start VT sker senast till UKK:s möte* i:
Utbildningsplan ny april 16 månader före ikraftträdande september 16 månader före ikraftträdande
Utbildningsplan  större rev** augusti 12 månader före ikraftträdande
För internationella program:
maj 15 månader före ikraftträdande
december 13 månader före ikraftträdande
Utbildningsplan mindre rev*** mars 6 månader före ikraftträdande september 4 månader före ikraftträdande
Kursplan ny april 16 månader före ikraftträdande september 16 månader före ikraftträdande
Kursplan större rev** september 11 månader före ikraftträdande april 9 månader före ikraftträdande
Kursplan mindre rev*** mars 5 månader före ikraftträdande augusti 5 månader före ikraftträdande

*) Planerna behandlas i UKK vid angivet eller nästkommande möte.
**) Huvudregeln är att ändring i eller byte av en kurs- eller utbildningsplans titel, hp, förkunskaper, lärandemål, examinationsformer samt betygsskala alltid innebär en större revidering. Tänk på att om revideringen av en kursplan innebär nytt namn på kursen måste även utbildningsplanen revideras (då gäller tidsplanen för större revidering av utbildningsplan).
***) En mindre revidering är t ex ändring i layout, rättning av stavfel och grammatiska fel som inte påverkar innehållsmässig betydelse.

 

Tidsplan för kursplaner på forskarutbildningsnivå

För kursplaner gällande forskarutbildning tas beslut kontinuerligt vid Forsknings- och forskarutbildningsnämndens (FUN) sammanträden.
Behandling av kursplaner i UKK sker senast vid det möte som infaller 2 månader före beslut i FUN. Se https://old.liu.se/medfak/forskning/fun/sammantraden?l=sv för aktuella sammanträdesdatum.

 

Tidsplan för kursplaner inom uppdragsutbildning

Poänggivande uppdragsutbildning hanteras av Utbildnings- och kursplanekommittén senast vid det möte som infaller 2 månader före kursstart.

Icke poänggivande uppdragsutbildning hanteras av berörd institution och LiU Uppdragsutbildning.

 


 

Anvisningar och riktlinjer

Anvisningar och riktlinjer för kursplaner

Anvisningar och riktlinjer för utbildningsplaner

 

Mallar för kurs- och utbildningsplaner

Försättsblad till utbildningsplan_formulär.docx

Försättsblad till kursplaner.docx

Mall utbildningsplan .docx

Mall programkurs.docx

Mall fristående kurs.docx

Mall forskarutbildningskurs Sv.docx

 

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

 


 

Frågor om kurs- och utbildningsplaner

Vid frågor om kurs- och utbildningsplaner, kontakta Utbildnings- och kursplanekommitténs ordförande Kajsa Holmgren Peterson eller sekreterare Helén Karlsson via ukk@medfak.liu.se.

 

Ledamöter

Kajsa Holmgren Peterson, docent och utbildningsledare, Medfak kansli
Ordförande i UKK

Eta Ingemarsdotter, universitetslektor ISV

Agneta Kullberg, universitetslektor IMH

Siw Carlfjord, universitetslektor IMH

Stergios Kechagias, professor IMH

Anna Larsen,
studentföreträdare Consensus

Helén Karlsson,
koordinator, sekreterare

 


Sammanträdestider 2020

26 augusti 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 12 aug)

25 september 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 11 sep)

21 oktober 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 7 okt)

26 november 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 12 nov)

 

 

Förslag till kursplan skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före utsatt sammanträdesdatum.


Sidansvarig: helen.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-30