Göm menyn

Sammanträdestider 2020

Sammanträdesdag

Sista dag för ärenden

Sammanträdeslokal

20 januari kl 13.15-16.00       7 januari Tidlösa

24 februari kl 08.30-16.00

(OBS! heldag)

10 februari Tidlösa
23 mars kl 13.15-16.00 9 mars

Tidlösa

27 april kl 13.15-16.00 14 april

KO301,

Campus Norrköping

25 maj kl 13.15-16.00 11 maj

Tidlösa  

14 september kl 08.30-16.00

(OBS! heldag)

31 augusti Tidlösa  
12 oktober kl 13.15-16.00 28 september Tidlösa
9 november kl 13.15-16.00 26 oktober

KO301,

Campus Norrköping

7 december kl 13.15-16.00 23 november Tidlösa

Sammanträdestider 2019

Sammanträdesdag

Sista dag för ärenden

Sammanträdeslokal

9 september kl 08.30 -16.00

(OBS! heldag)

26 augusti Scandic City
7 oktober kl 13.15-16.00 23 september

KO301,

Campus Norrköping

11 november kl 13.15-16.00 28 oktober Tidlösa
9 december kl 13.15-16.00 25 november Tidlösa

Sidansvarig: kerstin.levin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-28