Göm menyn

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

Ledamöter

Verksamhetsföreträdare

Malin Lindqvist Appell, ordförande, vicedekan

Agneta Kullberg, programansvarig för Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/medicinsk pedagogik/logopedi/omvårdnadsvetenskap

Lena Hanberger, programansvarig för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Helén Marklund, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet

Torbjörn Ledin, programansvarig för logopedprogrammet

Annika Heslyk, programansvarig för fysioterapeutprogrammet (sjukgymnastprogrammet)

Katarina Kågedal, programansvarig för masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap

Jane Holstein, programansvarig för arbetsterapeutprogrammet

Anna Fahlgren, programansvarig för kandidatprogrammet i medicinsk biologi/kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin

Madeleine Cocozza, programansvarig för psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi

Per Whiss, programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet

Jan Brynhildsen, programansvarig för läkarprogrammet

Mattias Ekstedt, Interprofessionella lärandemomenten

 

Studentföreträdare

Thea Sandqvist, utbildningsutvecklare, Consensus

Hanna Östenberg

Erik Andersson

 

Företrädare för Region Östergötland

Kristina Nyström

 

Företrädare för Region Jönköpings län

Karin Thörne

 

Företrädare för Region Kalmar län

Elisabeth Johansson

 

Adjungerade ledamöter

Kerstin Hawkins, avdelningschef Studentenheten

Johan Jäger, kommunikatör

 

Suppleanter

För de programansvariga är de biträdande programansvariga personliga suppleanter.

För studentföreträdarna är Ida Flodin Järvi suppleant.

 

Sekretariat

Anita Larsson, koordinator, Medicinska fakultetskansliet

 

 

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-11