Göm menyn

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

Ledamöter

Verksamhetsföreträdare

Malin Lindqvist Appell, ordförande, vicedekan

Agneta Kullberg, programansvarig för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap (tidigare Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/medicinsk pedagogik/logopedi/omvårdnadsvetenskap)

Lena Hanberger, programansvarig för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Helén Marklund, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet

Inger Lundeborg Hammarström, programansvarig för logopedprogrammet

Annika Heslyk, programansvarig för fysioterapeutprogrammet (sjukgymnastprogrammet)

Katarina Kågedal, programansvarig för masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap

Jane Holstein, programansvarig för arbetsterapeutprogrammet

Anna Fahlgren, programansvarig för kandidatprogrammet i medicinsk biologi/kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin

Madeleine Cocozza, programansvarig för psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi

Per Whiss, programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet

Jan Brynhildsen, programansvarig för läkarprogrammet

Annika Lindh Falk, Interprofessionella lärandemomenten

 

Studentföreträdare

Johanna Radegård, utbildningsutvecklare, Consensus

Cia Laine

Elin Fägerstam

 

 

Företrädare för Region Östergötland

Kristina Nyström

 

Adjungerade ledamöter

Kerstin Hawkins, avdelningschef Studentenheten

Johan Jäger, kommunikatör

Karin Thörne, Region Jönköpings län

Elisabeth Johansson, Region Kalmar län

Anna Strömberg, vicedekan

 

Suppleanter

För de programansvariga är de biträdande programansvariga personliga suppleanter.

För studentföreträdarna är Axel Öberg suppleant.

 

Sekretariat

Anita Larsson, koordinator, Medicinska fakultetskansliet

Kajsa Holmgren Peterson, utbildningsledare, Medicinska fakultetskansliet

 

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-13