Göm menyn

Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK)

 

Inlämningstid för kurs- och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

Förslag till kurs- och utbildningsplaner skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före utsatt sammanträdesdatum (se högerspalt).

Sista inlämningsdag för kurs- och utbildningsplaner inför läsåret HT20/VT21 är den 9 maj 2019. Dessa planer kommer att behandlas på Utbildnings- och kursplanekommitténs sammanträde den 23 maj 2019.

För kursplaner inför läsåret HT19/VT20 har sista inlämningsdag passerat.

 

Inlämningstid för kursplaner för forskarutbildningskurser

För kursplaner gällande forskarutbildningskurser tas beslut kontinuerligt vid Forsknings- och forskarutbildningsnämndens (FUN) sammanträden.

 

Uppdragsutbildning

Poänggivande uppdragsutbildning hanteras av Utbildnings- och kursplanekommittén.

Icke poänggivande uppdragsutbildning hanteras av berörd institution och LiU Uppdragsutbildning.

 


 

Anvisningar och riktlinjer

Anvisningar och riktlinjer för kursplaner

Anvisningar och riktlinjer för utbildningsplaner

 

Mallar för kurs- och utbildningsplaner

Försättsblad till utbildningsplan_formulär.docx

Försättsblad till kursplaner.docx

Mall utbildningsplan .docx

Mall programkurs.docx

Mall fristående kurs.docx

Mall forskarutbildningskurs Sv.docx

 

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

 


 

Frågor om kurs- och utbildningsplaner

Vid frågor om kurs- och utbildningsplaner, kontakta Utbildnings- och kursplanekommitténs ordförande Kajsa Holmgren Peterson eller sekreterare Helén Karlsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter

Kajsa Holmgren Peterson, universitetslektor IKE, ordförande

Eta Ingemarsdotter, universitetslektor ISV

Agneta Kullberg, universitetslektor IMH

Siw Carlfjord, universitetslektor IMH

Stergios Kechagias, läkarprogrammet

Johanna Radegård,
studentföreträdare Consensus

Helén Karlsson,
koordinator, sekreterare

 


Sammanträdestider 2019

31 januari 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 17 jan)

21 februari 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 7 feb)

19 mars 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 5 mar)

25 april 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 11 apr)

23 maj 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 9 maj)

21 augusti 8.30-12.00 
(sista inlämningsdag 7 aug)

19 september 8.30-12.00 (sista inlämningsdag 5 sep)

24 oktober 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 10 okt)

21 november 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 7 nov)
 

Förslag till kursplan skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före utsatt sammanträdesdatum.


Sidansvarig: helen.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-01