Göm menyn

Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK)

 

Inlämningstid för kurs- och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

Förslag till kurs- och utbildningsplaner skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före utsatt sammanträdesdatum (se högerspalt).

Sista inlämningsdag för kurs- och utbildningsplaner inför läsåret HT20/VT21 är den 9 maj 2019. Dessa planer kommer att behandlas på Utbildnings- och kursplanekommitténs sammanträde den 23 maj 2019.

För kursplaner inför läsåret HT19/VT20 har sista inlämningsdag passerat.

 

Inlämningstid för kursplaner för forskarutbildningskurser

För kursplaner gällande forskarutbildningskurser tas beslut kontinuerligt vid Forsknings- och forskarutbildningsnämndens (FUN) sammanträden.

 

Uppdragsutbildning

Poänggivande uppdragsutbildning hanteras av Utbildnings- och kursplanekommittén.

Icke poänggivande uppdragsutbildning hanteras av berörd institution och LiU Uppdragsutbildning.

 


 

Anvisningar och riktlinjer

Anvisningar och riktlinjer för kursplaner

Anvisningar och riktlinjer för utbildningsplaner

 

Mallar för kurs- och utbildningsplaner

Försättsblad till utbildningsplan_formulär.docx

Försättsblad till kursplaner.docx

Mall utbildningsplan .docx

Mall programkurs.docx

Mall fristående kurs.docx

Mall forskarutbildningskurs Sv.docx

 

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

Instruktion för Utbildnings- och kursplanekommittén

 


 

Frågor om kurs- och utbildningsplaner

Vid frågor om kurs- och utbildningsplaner, kontakta Utbildnings- och kursplanekommitténs ordförande Kajsa Holmgren Peterson eller sekreterare Helén Karlsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter

Kajsa Holmgren Peterson, docent och utbildningsledare, Medfak kansli
Ordförande i UKK

Eta Ingemarsdotter, universitetslektor ISV

Agneta Kullberg, universitetslektor IMH

Siw Carlfjord, universitetslektor IMH

Stergios Kechagias, läkarprogrammet

Johanna Radegård,
studentföreträdare Consensus

Helén Karlsson,
koordinator, sekreterare

 


Sammanträdestider 2019

21 augusti 8.30-12.00 

(sista inlämningsdag 7 aug)

19 september 8.30-12.00 (sista inlämningsdag 5 sep)

24 oktober 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 10 okt)

21 november 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 7 nov)

19 december 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 5 dec)

Sammanträdestider 2020

15 januari 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 1 jan)

12 februari 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 29 jan)

12 mars 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 27 feb)

15 april 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 1 apr)

28 maj 8.30-12.00
(sista inlämningsdag 14 maj)

 

Förslag till kursplan skickas till ukk@medfak.liu.se senast två kalenderveckor före utsatt sammanträdesdatum.


Sidansvarig: helen.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-10