Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Sammanträdestider 2023

Via Zoom, om inte annat anges

Samtliga möten äger rum kl 15.00 - 17.00

Måndag 23 januari
Måndag 27 februari
Måndag 27 mars
Tisdag 2 maj - observera veckodagen
Måndag 29 maj
Måndag 28 augusti
Måndag 25 september
Måndag 23 oktober
Måndag 27 november
 


Inlämningstider för disputationsanmälan eller licentiatanmälan


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-28