Göm menyn

Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten utbildas för forskning, utvecklingsarbete och annan problemlösning inom högskola, näringsliv och offentlig sektor. Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid och leder fram till en doktorsexamen. Vi har nästan 500 forskarstuderande och drygt 60 personer disputerar varje år.

Forskarstudenten är knuten till en forskargrupp och får tidigt högkvalitativ praktisk erfarenhet av forskning. Det finns möjlighet att välja bland ett tjugotal forskarutbildningskurser på fakulteten, men det finns även möjlighet att få bidrag till att studera en forskarutbildningskurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands, eller för att vistas i en annan forskargrupp/laboratorium i Sverige eller utomlands.

Vi bedriver forskarutbildning i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping/Region Östergötland, samt med andra regioner inom sydöstra sjukvårdsområdet, bland annat Region Jönköping.

 

 

Laboratorieforskare

KONTAKT

Kontakta i första hand FUS vid din institution som svarar på dina frågor och som bereder forskarutbildningsärenden

 

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV

Annelie Lindström, FUS
E-post: annelie.lindstrom@liu.se

Giannis Spyrou, bitr FUS
E-post: giannis.spyrou@liu.se

 

Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV

Bijar Ghafouri, FUS
E-post: bijar.ghafouri@liu.se

Lasse Jensen, bitr FUS
E-post: lasse.jensen@liu.se

Annika Öhman, bitr FUS
E-post: annika.ohman@liu.se

 


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-16