Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Nära vård i teori och praktik – avancerad, 2,5 hp (8FO0137)

Integrated Care in Theory and Practice – Advanced Course, 2.5 credits

Anmälan

Tid: Vecka 15-21, 2024 

Kursinnehåll

Denna fördjupningskurs omfattar teori, analys- och implementeringsmetoder samt roller och funktioner för olika aktörer inom vård såsom patienter, brukare och klienter. Därutöver utveckling och samproduktion i relation till nära vård.

Kursinformation

Schemalagda träffar någon dag per vecka under kurstiden.  

Kursen vänder sig till dig som är antagen doktorand och forskar inom området eller med anknytning till begreppet nära vård. I mån av plats har du som är post doc inom nära vård möjlighet att delta i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är seminarier och studiegrupp. Dessutom fordras självständiga studier inom ramen för kursen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs att studenten har godkänt betyg från kursen Nära vård i teori och praktik - grundkurs, 5 hp, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Kursplan 

 

Kursadministration

Kursansvariga: Ann Catrine Eldh och Ingrid Rystedt 

Examinator: Ann Catrine Eldh

Kursadministratör: Nora Östrup

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-20