Göm menyn

Dags för disputation eller licentiatseminarium

disputation

 

Riktlinjer och rutiner för spikning

Kom ihåg att i god tid innan ta kontakt med LiU-IT för teknisk support inför och vid disputationen.

Inlämningstider 

Lämna in till 

institution senast

Tas upp på FUN-

sammanträde

     Disputationsdatum
22-03-07 22-03-28 

22-05-23--22-06-12

22-04-11 22-05-02

22-08-29--22-09-25

22-05-16 22-06-07

22-09-26--22-10-23

22-08-08 22-08-29

22-10-24--22-11-27

22-09-05

22-09-26

22-11-28--22-12-18
22-10-03 22-10-24

22-12-19--23-01-23

22-11-07 22-11-28

23-01-24--23-03-13

22-12-19 23-01-23

23-03-14--23-04-18

23-02-06 23-02-27

23-04-19--23-05-22

23-03-06 23-03-27

23-05-23--23-06-11

23-04-11

23-05-02

23-08-28--23-09-24

23-05-08 23-05-29

23-09-25--23-10-22

23-08-07

23-08-28

23-10-23--23-11-26

23-09-04

23-09-25

23-11-27--23-12-17

23-10-02 23-10-23

23-12-18--24-01-21

23-11-06 23-11-27

24-01-22--24-03-11

 

 

 


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-04