Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Tryckning, sammanfattning och publicering

OBS! Engelsk titel skrivs enligt brittisk standard, det vill säga stor bokstav på substantiv, pronomen, adjektiv, verb och adverb. Men inte på artiklar, prepositioner och konjunktioner. Se LiU:s språkguide här 

Tilldelning av avhandlingsnummer och ISBN

Avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN nummer och ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Universitetsbiblioteket tilldelar dig numret i serien samt avhandlingens ISBN-nummer.

Tryckning

Ta kontakt med LiU-Tryck så tidigt som möjligt, gärna tre månader innan planerad disputation. Planera så att din avhandling kommer att vara tryckt och klar i god tid, ca fyra veckor innan disputationen.

Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska

Avhandlingen ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (ca en sida). Du ska även skriva en svensk rubrik till sammanfattningen. Den bör inte översättas ordagrant från den engelska rubriken.

Den här texten riktar sig till andra än dem som vanligen läser vetenskapliga tidskrifter. Det är viktig att texten beskriver det unika, intressanta, användbara, omvälvande etc. med ditt arbete. Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör därför inte vara en översättning av "Abstract". I den här texten bör du undvika att använda det inomvetenskapliga fackspråket.

En populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skickas via e-post till:

Publicering - LiU E-press

Avhandlingen skall publiceras elektroniskt via LiU E-press. Påskrivet publiceringsmedgivande i original skall skickas till LiU E-press.

Råd och tips

 

 

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-08