Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Spikning

Minst tre veckor före disputationen skall den färdiga avhandlingen offentliggöras genom så kallad ”spikning”. Spikning kan ske från och med första måndagen i augusti fram till fredagen före midsommarafton.

Dekanus ska innan spikningstillfället skriva på de två spikningsexemplaren. Det ena spikningsexemplaret ska diarieföras hos universitetets registrator och spikas på Linköpings universitets officiella spikträd som finns i Studenthuset. Det andra spikningsexemplaret spikas på Medicinska fakultetens spikstock vid entrén till Medicinska biblioteket.

Fastlagt antal pliktexemplar av avhandlingen skall levereras till Linköpings universitetsbibliotek. Avhandlingen distribueras även till fakultetsopponent och betygsnämndens ledamöter. Det är också vanligt att sprida avhandlingen i tryckt eller elektronisk form till berörda institutioner och forskare, nationellt och internationellt.

Avhandlingen offentliggörs även genom

  • den forskarstuderandes och institutionens egen spridning
  • Elektronisk publicering vid LiU E-press (i normalfallet fulltext exklusive manuskript)

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-07