Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Promotionshögtid

Sedan 1973 arrangerar LiU promotionshögtider dit alla nydisputerade inbjuds för att på traditionellt akademiskt sätt markera övergången till livet som disputerad. Promotionshögtiden äger rum under våren. Promoveringen är ett högtidligt och minnesvärt sätt att avsluta din forskarutbildning på. Promotionshögtiden består av två delar, själva promoveringen och därefter middag. Till promoveringen kan du bjuda in familj och vänner. Inträdet är kostnadsfritt (dock behövs biljett). Till middagen bjuds du och en gäst. Du kan därutöver bjuda med ytterligare två betalande gäster.

Ceremonien bygger på traditioner från medeltiden och promovera betyder just föra fram. Under promotionsakten erhåller du tre tecken på din värdighet, insignier.

  • Huvudbonaden är vid medicinsk, ekonomisk och teknisk examen en doktorshatt.
  • Ringen är trohetens symbol. Precis som ringen i äktenskapet symboliserar samhörighet uttrycker ringen doktorns förbund med/trohet mot vetenskapen. Den bärs traditionellt på vänster ringfinger (utanför vigsel/förlovningsringen). Ringar utdelas inte vid ceremonien.
  • Diplomet som förr var det konkreta beviset som den promoverade hade att visa upp då han eller hon till exempel sökte en tjänst. Idag har diplomet ingen formell betydelse utan är endast ett bevis på att innehavaren är promoverad.

Den som utför promotionen kallas promotor. Promotor inleder akten med att förklara att hon eller han är utsedd av fakulteten att utföra promotionen. Därefter kröner promotorn sig själv med en lagerkrans. Promotor står i katedern på parnassen och välkomnar där de nya doktorerna, promovendi. Promotor överräcker insignierna och för den som promoveras genom katedern, över parnassen till den andra sidan. Denna rörelse symboliserar upphöjelsen från student till lärare.

promovering

Eftersom latin var det gemensamma språket för vetenskapsmännen i Europa under medeltiden, från vars tid ceremonien stammar, talade man alltid i dessa ceremoniella sammanhang latin. Idag har promotorn rätt att välja vilket språk han/hon vill och använder ofta en blandning av latin och svenska.

Mer information om ceremonien och symboler


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-06