Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Kontaktpersoner vid planering av disputation/licentiatseminarium

Vänligen se pricklista för detaljerad information angående respektive punkt nedan

Boka tid för disputationen/licentiatseminariet

Annelie Munther
E-post: annelie.munther@liu.se 
Telefon: 013-28 20 35

Boka lokal för disputationen/licentiatseminariet

Lokalbokningen
E-post:1330@liu.se 
Telefon: 013-28 13 30

Anmälan om disputation/licentiatseminarium

Lämnas till kontaktpersoner vid institutionen, se fliken "Ansökan lämnas in till" i vänstra kolumnen

Tryckning av avhandling

LiU-tryck
E-post: liutryck@liu.se 
Telefon: 013-28 66 35, 013-28 10 55

Linköpings universitets bibliotek

ISSN- och ISBN-nummer, samt nummer i Medicinska fakultetens avhandlingsserie
E-post: isbn@bibl.liu.se

Publicering elekroniskt LiU E-press

Mer information hittar du här

Populärvetenskaplig sammanfattning

Skickas bland annat till Medfak-kansliet och Kommunikationsavdelningen vid LiU
Här hittar du e-postadresser i Outlook för att skicka sammanfattningen

Spikning - gäller vid disputation
  • Boka tid hos dekanus sekreterare för dekanus påskrift av två spikningsexemplar
    Nico Rönnberg
    E-post: nico.ronnberg@liu.se
    Telefon: 013-28 22 41
  • Kontakta universitetets registrator angående spikning
    Telefon: 013-28 10 03
Teknisk utrustning i disputationslokalen

Mer information om teknisk utrusning hittar du här

Ta ut examen

 

 

 

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-10