Göm menyn

Ansökan lämnas in till

Blanketter för disputations- och licentiatansökan skall lämnas in till handläggare på respektive institution

BKV

  • Registrator Eva Zurawski, BKV, Hus 511, plan 12, Campus US
  • Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström, BKV, Hus 511 plan 12, Campus US
  • Bitr forskarutbildningsstudierektor Giannis Spyrou, BKV, Hus 420, ingång 68, Campus US

HMV

  • Registrator Kajsa Bendtsen, HMV, Hus 511, plan 14, Campus US.
  • Forskarutbildningsstudierektor Annika Öhman, HMV, Kåkenhus, 601 74 Norrköping. 
  • Forskarutbildningsstudierektor Lasse Jensen, HMV,
  • Forskarutbildningsstudierektor Bijar Ghafouri, HMV 

OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej

Protokoll för licentiatseminarium och disputation skickas till Annelie Munther, Medicinska fakultetens kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 1, 581 83 Linköping

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-29