Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Ansökan lämnas in till

Komplett ansökan för disputation eller licentiatexamen skickas till registrator på respektive institution

BKV

HMV

  • Registrator Kajsa Bendtsen, HMV, Hus 511, plan 14, Campus US.
  • Forskarutbildningsstudierektor Annika Öhman, HMV, Kåkenhus, 601 74 Norrköping. 
  • Forskarutbildningsstudierektor Lasse Jensen, HMV,
  • Forskarutbildningsstudierektor Bijar Ghafouri, HMV 

OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej

Protokoll för licentiatseminarium och disputation skickas till Annelie Munther, Medicinska fakultetens kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 1, 581 83 Linköping

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-03