Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Blanketter forskarutbildning

Blanketter - gäller både doktors- och licentiatexamen

Blanketter inför halvtid och disputation

Blanketter för licentiatexamen

Förteckning över kurser och moment som ingår i forskarutbildningen

 

OBS! 

Signering av blanketter måste ske antingen endast med penna eller endast elektroniskt. Blanketter med både elektroniska och handskrivna signaturer är inte giltiga. 

Läs mer information om e-signering här

 

 


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-20