Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved before or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Blanketter forskarutbildning

Blanketter - gäller både doktors- och licentiatexamen

Blanketter inför halvtid och disputation

Blanketter för licentiatexamen

Förteckning över kurser och moment som ingår i forskarutbildningen

 

OBS! 

Signering av blanketter måste ske antingen endast med penna eller endast elektroniskt. Blanketter med både elektroniska och handskrivna signaturer är inte giltiga. 

Läs mer information om e-signering här

 

 


Page manager: annelie.munther@liu.se
Last updated: 2023-06-20