Göm menyn

Anställningsnämndens arbetsuppgifter

Medicinska fakulteten har två anställningsnämnder; anställningsnämnd för nyrekrytering och anställningsnämnd för docenturärenden och befordringar.  Anställningsnämnderna ska bereda och på fakultetsstyrelsens vägnar lämna förslag till beslut om anställning som professor, adjungerad professor, gästprofessor, biträdande professor, adjungerad biträdande professor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, gästlektor, biträdande universitetslektor, samt befordran till professor, biträdande professor och universitetslektor. Anställningsnämnden fastställer även anställningsprofil för universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt.


Ansökan om antagning som docent handläggs av anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar.

 

Här kan Du finna dokumentet "Riktlinjer för Linköpings universitets anställningsnämnder"


Sidansvarig: ewa.westny@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-06