Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Anställningsnämndens arbetsuppgifter

Medicinska fakulteten har två anställningsnämnder, en för nyrekrytering och en för befordringar och docenturer. Du hittar numera all information kring anställningsnämnderna på Liunet.

Anställningsnämnden för rekrytering (kräver inlogg) >>

Anställningsnämnden för befordran och docentur (kräver inlogg) >>

Information om docentur hittar du tills vidare i vänstermenyn på denna sida.


Sidansvarig: ewa.westny@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-31