Göm menyn

 

Anställningsnämnd för nyrekrytering, MEDAN-Rek

 

Sammanträdestider våren 2019

Torsdag 24 januari

Torsdag 28 februari

Måndag 1 april kl 08.00-12.00 OBS! Ändrat datum!

Torsdag 25 april kl 08.00-12.00

Måndag 20 maj

Onsdag 12 juni

 

Sammanträdestider hösten 2019

Onsdag 28 augusti

Onsdag 25 september kl 09.00-12.00

Torsdag 24 oktober

Torsdag 21 november kl 08.00-12.00

Tisdag 10 december
 

 

Sammanträde sker kl 13.00-17.00.

OBS! Ärenden till anställningsnämnden måste lämnas senast två veckor före aktuellt sammanträdesdatum.

 

Anställningsnämnd för docenturärenden och befordringar, MEDAN-Bef

 

Sammanträdestider våren 2019

Tisdag 12 februari kl 08.00-12.00

Tisdag 12 mars

Torsdag 4 april kl 09.00-13.00 OBS! Ändrat datum

Tisdag 7 maj

Torsdag 13 juni
 

Sammanträdestider hösten 2019

Torsdag 12 september

Måndag 7 oktober

Måndag 4 november

Måndag 2 december

 

Sammanträde sker kl 13.00-17.00.

OBS! Ärenden till anställningsnämnden måste lämnas senast två veckor före aktuellt sammanträdesdatum.

 

 

 

 


Sidansvarig: christina.lundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-08