Göm menyn

 

Anställningsnämnd för nyrekrytering, MEDAN-Rek

 

Sammanträdestider våren 2021

Torsdag 28 januari

Onsdag 17 februari

Tisdag 23 mars

Tisdag 20 april

Onsdag 19 maj

Tisdag 8 juni

 

Sammanträdestider hösten 2021

Torsdag 26 augusti

Onsdag 22 september

Onsdag 20 oktober

Tisdag 16 november

Torsdag 9 december

 

Sammanträde sker kl 13.00-17.00.

OBS! Ärenden till anställningsnämnden måste lämnas senast två veckor före aktuellt sammanträdesdatum.

 

 

Anställningsnämnd för docenturärenden och befordringar, MEDAN-Bef

 

Sammanträdestider våren 2021

Torsdag 11 februari

Torsdag 11 mars

Torsdag 8 april

Onsdag 12 maj

Torsdag 10 juni

 

Sammanträdestider hösten 2021

Tisdag den 17 augusti

Måndag 6 september

Måndag 4 oktober

Onsdag 10 november

Onsdag 8 december

 

Sammanträde sker kl 13.00-17.00.

OBS! Ärenden till anställningsnämnden måste lämnas senast två veckor före aktuellt sammanträdesdatum.

 

 

 

 


Sidansvarig: christina.lundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-12