Göm menyn

Ledamöter 2021-01-01--2023-12-31

 

Anställningsnämnd för nyrekrytering:

Ordinarie ledamöter:

Lena Jonasson, ordförande
Marie Larsson, vice ordförande
Håkan Olausson
Christopher Sjöwall
Patrik Rytterström

Gruppsuppleant:
Jenny Alwin

Studeranderepresentant:
Samuel Schäfer, utsedd av Domfil

Adjungerade ledamöter, representanter från Medicinska fakultetens institutioner:
Mattias Ekstedt, HMV
Tomas Lindahl, BKV

 

 

 

Anställningsnämnd för docenturärenden och befordringar:

Ordinarie ledamöter:
David Engblom, ordförande
Lena Jonasson, vice ordförande
Jan Marcusson
Maria Jenmalm
Neil Lagali

Gruppsuppleant:
Marie Löf

Studeranderepresentant:
Vakant

 


Sidansvarig: christina.lundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-27