Göm menyn

Ledamöter 2019-04-01--2020-12-31

 

Anställningsnämnd för nyrekrytering:

Ordinarie ledamöter:

Johan D Söderholm, ordförande
Fredrik Nyström, vice ordförande
Håkan Olausson
Marie Larsson
Sussanne Börjeson

Gruppsuppleant:
Ylva Böttiger

Studeranderepresentant:
Colm Nestor, utsedd av Domfil

Adjungerade ledamöter, representanter från Medicinska fakultetens institutioner:
Vakant, ISV
Ann Catrine Eldh, IMH
Peter Påhlsson, IKE

 

 

 

Anställningsnämnd för docenturärenden och befordringar:

Ordinarie ledamöter:
David Engblom, ordförande
Johan D Söderholm, vice ordförande
Carl Johan Östgren
Marie Blomberg
Lena Jonasson

Gruppsuppleant:
Marie Löf

Studeranderepresentant:
Vakant

 


Sidansvarig: christina.lundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-08