Göm menyn

Förenad anställning

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en högskola ska vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Den ordning som gäller för anställning av lärare ska gälla också för den anställning som ska vara förenad med läraranställningen.

Innan någon anställs som lärare, ska sjukvårdshuvudman ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om anställningen ska vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet.

Handläggning av anställning som förenad lärare:

Handläggningen av förenad anställning bereds i anställningsnämnden på samma sätt (i tillämpliga delar) som vid extern rekrytering. Även sakkunnigas arbete sker på samma sätt som vid tillsättning av en anställning som professor och universitetslektor.

Anställningsform

Lärare ska anställas tills vidare.

 

Anställningsordning sid 1-2

Riktlinjer vid Linköpings universitets anställningsnämnder


Sidansvarig: christina.lundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-16