Göm menyn

Föredragningslistor och protokoll

Anställningsnämndernas handlingar publiceras inte på LiU:s webbsidor. Föredragningslistor, protokoll och övriga handlingar kan erhållas via nämndens sekreterare Christina Lundgren


Sidansvarig: christina.lundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-08