Göm menyn

Medicinska fakultetens nämnd- och kansliorganisation

 

Medicinska fakultetens organisationsstruktur

 

 

Fakultetsstyrelsen Anställningsnämnderna Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå Fakultetsledningen Biobanksfaciliteten Clinicum Core Facility Fakultetskansliet Forum Östergötland Studentenheten


Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-20