Göm menyn

Därför får hiv tuberkulos att bryta ut

Tuberkolosprov

Hiv-infektion ökar kraftigt risken för att tuberkulosinfektion ska utvecklas till aktiv tbc-sjukdom. En ny studie av forskare vid LiU bidrar till att förklara varför det är så.
Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04