Göm menyn

Hon blev "Årets pedagog"

Maria Mauritz"En enorm vilja att ge studenterna förståelse kring hur teorin fungerar i praktiken samt pedagogiska färdigheter utöver det vanliga." Så motiverar studenterna vid Medicinska fakulteten och studentkåren Consensus valet av Maria Mauritz som "Årets pedagog".

Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Medicinska fakulteten och visa dem uppskattning från studenterna.  Utmärkelsen delas ut till en lärare per läsår, som nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott. Vid en ceremoni den 11 maj delade Consensus ut priset ”Årets pedagog” och de programspecifika priserna ”Utmärkt inspiratör” samt "Årets VFU-plats".

Pristagaren för "Årets pedagog", Maria Mauritz, är distriktsläkare i Jönköping och kommer i kontakt med studenterna genom bland annat deras VFU.

– Detta året tilldelades priset som årets pedagog inte någon lärare som en ofta kanske förknippar med någon som föreläser eller leder basgrupper, utan till Maria som på ett förtjänstfullt sätt är involverad i handledning av läkarstudenter som antingen är ute på VFU eller har strimma. Maria är även involverad i utbildning av VFU-ansvariga läkare, säger Håkan Edler, utbildningsutvecklare på Consensus.

 

Priset "Utmärkt inspiratör" är ett pris som delas ut av utbildningsprogrammen på Medicinska fakulteten.

Pristagare 2016

Arbetsterapeutsektionen:

Tove Törnqvist – "Hon har alltid ett leende på läpparna och väcker frågor hos studenterna för att tänka ett steg längre."

 

Biomedicinska analytikerprogrammet:

Margareta Lindroth – "Genom sin härliga energi och humor sprider Margareta glädje och får oss studenter att se fram emot hennes föreläsningar och laborationer."

 

Fysioterapeutprogrammet:

Gunilla Lejdelöf – "När man har en fråga eller något är oklart på färdigheten berättar och förklarar hon det på ett sätt som gör allt så självklar."

 

Logopedsektionen:

Anne Karlsson – "Anne har inspirerat genom sin enorma kunskap, sin stora respekt och hängivenhet för yrkesutövandet samt genom sitt imponerande sätt att förmedla ovanstående till studenter."

 

Medicinsk biologi:

Riccardo Barchiesi – "Genom att visa att ett socialt studentliv går att kombinera med studier, och att det även kan leda till jobb inom universitetet, bidrar han till den professionella utvecklingen av oss studenter."

 

Medicinska föreningen:

Mattias Ekstedt – "Med innehållsrika och prestigelösa föreläsningar gör han allt för att studenterna ska lära sig så mycket som möjligt."

 

Sjuksköterskeprogrammet Linköping:

Katarina Karlsson – " Man kan ibland tänka vilken tur vi studenter har som får ha en så bra handledare, lärare och förebild som Katarina, och vad synd om de som inte får möjlighet att träffa henne."

 

Sjuksköterskeprogrammet Norrköping:

Patrik Rytterström ­– "Han väver in personliga åsikter och tankar, uppmuntrar andra att vara kritiska och poängterar att allt behöver inte vara 'som alla andra säger'."

 

Årets VFU-plats tilldelades Neurorehab på Rörelse och hälsa.

"Genom gott samarbete och uppmuntran skapade alla på Neurorehab en VFU-period som gett insikt och en stark tro på att fysioterapeuter behövs och kommer behövas i framtiden."


2016-05-12Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08