Göm menyn

Bordlagt ärende om oredlighet

Våren 2015 riktades en anonym anmälan om bristande redlighet i en forskningsstudie inom regenerativ medicin vid Linköpings universitet. Medicinska fakulteten tillsatte en oberoende extern granskningsgrupp.
Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-22