Göm menyn

Nedsatt luktsinne - risk för Parkinson

Nil Dizdar

Nil Dizdar Segrell ska i ett nytt forskningsprojekt undersöka luktsinnets betydelse för Parkinsons sjukdom.
- Patienter med Parkinsons sjukdom får ett nedsatt luktsinne flera år innan sjukdomen kan konstateras.
Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-23