Göm menyn

Trimmade fettsyror - bot mot hjärtarytmi?

Sar Liin

Varianter av fettsyror kan öppna en för hjärtat betydelsefull jonkanal och därmed minska risken för arytmi. I framtiden skulle fettsyrorna kunna utvecklas till läkemedel.
Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-10