Göm menyn

Levern nästa för magnetkamerorna

Peter Lundberg

CMIV:s magnetkameror ska göra än mer nytta i ett fyraårigt forskningsprojekt som ska leda till bättre diagnostik av sjukdomar i levern och minska riskerna vid kirurgiska ingrepp. Peter Lundberg, adj professor i magnetresonansfysik leder projektet.
Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-25