Göm menyn

Inga-Lena Johansson är årets pedagog

Inga-Lena Johansson, lärare vid Logopedprogrammet, ser till varje enskild students behov, är lyhörd och sätter studenterna i första hand. Därför har hon utsetts till årets pedagog av Hälsouniversitetets studentkår, Consensus. Ann-Christin Josefsson, studievägledare, har utsetts till årets inspiratör för andra året i rad.


Inga-Lena Johansson Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Hälsouniversitetet och visa dem uppskattning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott. Vid en ceremoni den åttonde maj delades priserna ut av Consensus.

Motiveringen till att Inga-Lena Johansson blev årets pedagog 2013 lyder:

Inga-Lena Johansson ser till varje enskild students behov, är lyhörd och sätter studenterna i första hand. Hennes föreläsningar är väl förberedda och det som tas upp på föreläsningarna känns relevant och aktuellt. Inga-Lena har även en förmåga att skapa en nyfikenhet och får med sitt norrländska lugn studenterna på logopedprogrammet att känna sig trygga i sin roll.
- Även rutinerade lärare tycker om att få priser, jag vill gratulera alla pristagare som bidrar till bra utbildningar på Hälsouniversitetet, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Hälsouniversitetet.

Therese Björn Johansson
Therese Björn Johansson från Consensus delade ut pris till årets pedagog.

Inspiratör med ett fantastiskt jobb

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Hälsouniversitetet och syftar till att premiera personer på utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.
Ann-Christin Josefsson, studievägledare, har utsetts till utmärkt inspiratör av sjuksköterskeprogrammet i Linköping för andra året i rad:

- Det är en stor ära och enorm glädje att få ta emot ett pris såsom utmärkt inspiratör. Ni studenter inspirerar mig i mitt jobb, säger en glad Ann-Christin Josefsson. Det är en häftig känsla att se en student klara motgångar, uppleva framgångar, förändras och utvecklas – jag har verkligen ett fantastiskt jobb.

Utmärkt Inspiratör 2013 på BMA-programmet tilldelades Andreas Eriksson för hans förmåga att göra det svåra begripligt och att lägga sig på rätt nivå beroende vem han talar till.

- Att få ett sådant här pris motiverar mig i arbetet, säger Andreas Eriksson, universitetsadjunkt.

 

Utmärkt Inspiratör  - alla pristagare

Arbetsterapeutprogrammet  - Elin Löfgren,  student
”Elin Walsh är engagerad och brinner för ämnet arbetsterapi. Hon hjälper alla att bli lika engagerad och pushar en till att utvecklas. Elin visar alltid intresse och bryr sig om alla. Man blir glad och positiv i hennes sällskap.”

 

Andreas Johansson

Andreas Eriksson, utmärkt inspiratör.

Biomedicinska analytikerprogrammet  - Andreas Eriksson, universitetsadjunkt
”Utmärkt Inspiratör 2013 på BMA-programmet tilldelas Andreas Eriksson för hans förmåga att göra det svåra begripligt och att lägga sig på rätt nivå beroende vem han talar till. Saker som andra misslyckats med att förklara även flera gånger kan han vid ett tillfälle få en att förstå och skapa en aha-känsla. Han är alltid glad och humoristisk och får en att ryckas med vilket avdramatiserar bilden av att det alltid ska vara så dödsallvarligt på laborationer.”

Logopedprogrammet  - Gunnel Förhammar , universitetsadjunkt
”Både på personnivå samt professionell nivå lyckas Gunnel beröra studenten på många positiva sätt. Gunnel är en ödmjuk, godhjärtad samt lyhörd människa som samtidigt brinner för sitt yrke som logoped och pedagog. Gunnel tycks aldrig sluta göra sitt bästa för studenten och detta berör studenten på djupet.”

Läkarprogrammet - Mattias Ekstedt, ST-Läkare vid Mag-Tarmmedicinska kliniken
” Mattias har en förmåga att med humor, självdistans och ett intresse både för medicin och för människor få en hel skolsal intresserad. Genom en lyssnande och ödmjuk inställning gör Mattias sig också tillgänglig för alla sorters frågor och klimatet blir öppet och varmt.”

Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi - Anneli Lindström, universitetslektor
”Hon bidrar till ett utmärkt basgrupparbete både genom att betona vikten för studentens ansvar för sitt personliga lärande samt genom att med sitt lugn, sin kunskap och sin förståelse hjälpa studenterna i jakten på denna kunskap.”

Sjukgymnastprogrammet - Marlene Dufvenberg, universitetsadjunkt
”Marlene visar en väldig kunskap och förmåga att lära ut samtidigt som hon är väldigt ödmjuk om sin kompetens. Hon visar på en förståelse för vad vi studenter behöver höra och är duktig på att förklara, hon har en bra känsla för vad för information vi kan PBL-a fram eller vilken information som är bra att få direkt”

Sjuksköterskeprogrammet i Linköping -  Ann-Christin Josefsson, studievägledare och  Rickard Wärdig, universitetslektor
”Det är svårt att inte smittas av Tittis positiva attityd och mitt i all tentastress betyder hennes glada tillrop och uppmuntrande mail mycket! När det mesta känns oklart och läget är utom kontroll finns hon där som en trygg punkt med svar på frågor och funderingar.”

”Han får oss engagerade, inte bara inom sitt eget område psykiatri, han väcker även glöd och engagemang att fortsätta kämpa och fördjupa sig i utbildningens övriga ämnen.”

Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping - Louise Härdelin, universitetsadjunkt
”Med sin professionalitet har hon väglett studenter som basgruppshandledare och föreläsare. Louise är hjälpsam, rolig, glad och omtänksam. Hennes kompetens är stor och detta speglar av sig hos studenterna hon möter.”

 

Text: Susanne B Karlsson


2013-05-13Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08