Göm menyn

Kroppens naturliga immunförsvar kan skydda mot tuberkulos

Infektionssjukdomen tuberkulos ökar i världen. Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet, forskar på hur kroppens eget immunsystem kan aktiveras för att skydda mot tbc. Hör honom i Forskning i framkant den 6 oktober.

Olle Stendahl.– Ända sedan jag började forska på infektionssjukdomar för fyrtio år sedan har jag varit intresserad av hur kroppens naturliga immunförsvar fungerar. Varför blir en del sjuka, och andra inte?

Olle Stendahl bedriver sin forskning både i laboratorium och ute på fältet. I Etiopien samarbetar han med universitet och forskningsinstitut, i ett land där tuberkulos ökar och 500 personer av 100 000 insjuknar.

En orsak till ökningen i världen är att man flyttar in till städer där man bor trängre och smitta sprids.

– När vi har undersökt familjemedlemmar som klarat sig har vi funnit att de har en bättre produktion av kväveoxid i lungorna, vilket skyddar mot infektionen. Kroppens eget naturliga immunförsvar dödar bakterierna, säger Olle Stendahl.

Hans kliniska studier visar att det går att öka cellernas förmåga att bilda kväveoxid och döda tuberkulosbakterier. Genom att tillföra aminosyran arginin stimulerades bildningen av kväveoxid. Ämnet finns till exempel i jordnötter.

– De smittade individer som fick kosttillskott återhämtade sig snabbare och smittspridningen minskade. Detta kan vara ett komplement till konventionell behandling med antibiotika.

I Sverige insjuknar 5 av 100 000 personer i tuberkulos. I Etiopien drabbas 500 personer av 100 000. En tredjedel av jordens befolkning har tuberkulossmitta i kroppen i någon form.

De flesta utvecklar inte sjukdomen. Men i samband med exempelvis HIV-infektion är det vanligt att man också utvecklar tuberkulos, och så småningom dör av det.

Text: Maria Carlqvist

Mer om Forskning i Framkant.


2011-10-03Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08